Berättelser

Trulsa Hagberg

”Istället för att bara läsa på om länderna så fick man höra hur de hade det, från de som faktiskt har varit där. Det blir enklare att fatta när de berättar för oss, det blir lite mer perspektiv.”

Trulsa Hagberg, åk 5 på Bild och form, efter utbyte med vuxna från sfi
Maja Kjellgren

”Det var väldigt givande på många plan. Jag träffar aldrig folk med annorlunda bakgrund eller annan etnicitet eller religion, så jag tror att det är väldigt bra att prata med andra som har annan bakgrund. Världen är ju inte bara en vit förort, utan det finns många olika sorters människor med många olika bakgrunder.”

Maja Kjellgren, Ingrid Segerstedts gymnasium, efter utbyte med vuxna från sfi
Rizgar Ahmed

”Det var en trevlig träff för mig och nyttigt eftersom att det är viktigt att man träffar infödda svenskar som uttalar svenska på det rätta sättet. Då lär man sig också svenska på rätt sätt. Jag märkte att träffen var intressant och viktig för eleverna också. De har fått en överblick över våra länder, våra kulturer, hur samhället fungerar i Mellanöstern eller andra länder.”

Rizgar Ahmed, sfi-elev ABF Vux, efter utbyte med gymnasieelever
Henrik Nilsson

“I varje lektionssituation försöker jag problematisera och betona att saker går att se på olika sätt. Genom mötet med sfi-eleverna skedde detta naturligt. Eleverna kunde se komplexiteten, att varje individ har sin egen historia. Det blev ett sätt för dem att skaffa den erfarenheten snabbare än om jag skulle försöka förklara.”

Henrik Nilsson, lärare i samhällskunskap vid Ingrid Segerstedts gymnasium, efter utbyte med sfi
Philip Simonsson

”Jag kunde se i mina sfi-elevers ansikten efter träffen att det hade hänt något viktigt. Mötena med gymnasieelever gav något som sker ganska sällan i vanlig undervisning – det blev på riktigt. Tack vare att det fanns kompetenta mottagare av kommunikationen kom det till en annan nivå. Det blev också en integrationsaspekt – mina elever vet att de har erfarenheter som gymnasieungdomarna inte har.”

Philip Simonsson, sfi-lärare ABF Vux, efter utbyte med gymnasiet
Få inblick i vad arbetssättet Världen finns här bidrar med på individnivå, skolnivå och samhällsnivå.
Upplev samtal och aktiviteter mellan elever i årskurs 3 och vuxna från sfi. Du får också höra deras reflektioner om mötet: vad de tyckte och varför.
Gymnasieeleverna Hanna, Alma och Liam har något att säga till gymnasielärare i hela Sverige.
Hur kan arbetssättet Världen finns här integreras i undervisningen på sfi och vad ger det? Hör sfi-lärare och studerande berätta om sina erfarenheter.

På vår Vimeo-kanal hittar du fler filmklipp från träffar, samt intervjuer med lärare och elever.