Lektioner

Använd lektionerna i samarbete med lärare i en annan skolform. Som de är eller som inspiration. Lektionsbanken utvecklas löpande.

En man gestikulerar för två andra personer.

Vi i kommunikation

Är kroppsspråket universellt? Hur uppstår ett gott samtal och hur ställer man egentligen bra frågor?

Kollage av webbläsarfönster med nyhetssidor på olika språk.

Media och nyheter

Vilka nyheter uppmärksammas i världen och varför? Vad är trovärdigt och hur påverkas vi?

Ett folkhav på en konsert med händer som sträcks upp i formen av ett hjärta.

En sammanlänkad värld

Hur märks globaliseringen i vår vardag? Är mat, mode, film, musik och sport lika eller olika världen runt?

Svartvit foto på stort skepp som lämnar hamnen. På både båten och hamnen är det trångt av folk. Under bilden står Farväl handskrivet. Lektion om migration.

Migration nu och då

Varför flyttade 50 miljoner européer till Amerika? Finns det skillnader och likheter med dagens migration?

Stablade kontainrar i olika färger. Lektion om globalisering.

I den globala handeln

Vilka varor använder vi och var kommer de ifrån? Samtal om global ekonomi ur lokala perspektiv.

Man som gestikulerar med handen.

Vi snackar språk

Hur är det att lära sig ett nytt språk? Vilka språk använder vi och vilka fördelar ger flerspråkighet?

Ett barn hoppar i vattenbrynet

Barndom och identitet

Hur blir vi de vi är? Vilken betydelse har uppväxt och livsvillkor för vilka vägar vi tar i livet?

Ladda fler