Lektioner

Använd lektionerna i samarbete med lärare i en annan skolform. Som de är eller som inspiration. Lektionsbanken utvecklas löpande.

Man som gestikulerar med handen.

Vi snackar språk

Hur är det att lära sig ett nytt språk? Vilka språk använder vi och vilka fördelar ger flerspråkighet?

Ladda fler