Ger liv åt fakta

Personliga berättelser kompletterar faktabeskrivningar och kan ge kunskapen liv, kropp och fler nyanser. Berättelser stimulerar känslor och nyfikenhet. Samtidigt ges möjlighet att jämföra information från olika sorters källor.