Stimulerar delaktighet

Lärande genom personliga möten ger stort utrymme för elevernas nyfikenhet, delaktighet och ansvarstagande. Ar­betssättet kopplar därmed an till läroplanens mål om att undervisningen ska ske genom demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga att ta personligt ansvar.