Tränar inlevelse och samspel

Möten med andra ger träning i att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Det gör att elever kan utöka sina föreställningsvärldar och få nya perspektiv på sig själva. Därmed kan de utveckla sin interkulturella kompetens och sin förmåga att samspela i mötet med andra.