Utvecklar språk i ett sammanhang

Alla lektionsupplägg, oavsett ämne, ger rika möjligheter att utveckla språkfärdigheter. Tack vare att det finns en verklig mottagare ökar lusten och drivkraften att kommunicera genom presentationer, berättande, samtal och argumentation.