Planera träffar

Här hittar du allt material du behöver för att göra en effektiv planering, förberedelser som skapar delaktighet och trygghet, övningar för att bryta stelhet och skapa interaktion samt förslag på sätt att dokumentera kunskaper.

Sätt ramarna

Lektionsplaneringen/utbytet är ett samarbete mellan dig som lärare i grundskola/gymnasium respektive sfi/sva. Ni behöver därmed komma överens om ramarna. När och var ska elevgrupperna träffas? Finns det aktuella Covid-restriktioner att ta hänsyn till? Ska det ske digitalt eller fysiskt? Hur många gånger? Vad vill ni ha för innehåll i träffarna när det gäller samtalsämnen och aktiviteter? Hur ger ni era elever bästa möjliga förutsättningar att förbereda sig inför mötet med den andra gruppen? Här hittar du vägledning och en checklista för gemensam planering (även checklista för digitalt samarbete).

Förbereda eleverna

För att skapa ett tryggt möte som ger utrymme för elevernas nyfikenhet och deltagande är det bra om deltagarna i båda grupper får förbereda sig. Här hittar du förslag om hur du kan introducera samarbetet och skapa en bra grund för samtal.

Formulera frågor

För att skapa utrymme för deltagarnas egen nyfikenhet och lust att lära är det bra om du ger utrymme för eleverna att formulera frågor, antingen utifrån det tema ni ska arbeta med eller de personer de kommer att träffa. Här hittar du vägledning i hur ni kan arbeta med att formulera frågor samt förbereda er på att svara på frågor.

Genomföra träffar

För att alla ska känna sig trygga, våga och vilja delta i samtal och aktiviteter är det viktigt att det finns en tydlig struktur för träffarna. Här hittar du material som du kan ha som stöd vid genomförande av träffarna.

Arbeta vidare

Alla deltagare kommer ta med sig olika kunskaper, insikter och reflektioner från träffarna. För att ge möjligheter att bearbeta detta är det bra om du som lärare ger eleverna i uppgift att dokumentera, samt att du skapar utrymme att dela med sig av kunskap och reflektioner. Då kan du som lärare även få ett underlag för bedömning. Här hittar du tips om hur ni kan arbeta vidare, både mellan träffarna och efter utbytet.