Planera träffar

Här hittar du allt material du behöver för att göra en effektiv planering, förberedelser som skapar delaktighet och trygghet, övningar för att bryta stelhet och skapa interaktion samt förslag på sätt att dokumentera kunskaper.

Planera tillsammans

Utbytet är ett samarbete mellan dig som lärare i sfi/sva respektive grundskola/gymnasium. Ni behöver därmed till viss del planera gemensamt och komma överens om ramarna. Som stöd finns här en checklista som är bra att använda vid ert första planeringsmöte. På så sätt blir mötet mer effektivt och ni kan känna er trygga i att inga viktiga delar har missats.

  • Sätt ramarna (inklusive checklista och checklista för digitalt samarbete)

Förbered eleverna

För att skapa ett tryggt möte behöver deltagarna i båda grupperna få en förståelse för sammanhanget och möjlighet att förbereda sig. Här hittar du stödmaterial och förslag på hur du kan introducera samarbetet, låta eleverna formulera frågor och arbeta med att skapa en bra grund för samtal.

Genomför träffar

För att alla ska känna sig trygga, våga och vilja delta i samtal och aktiviteter är det viktigt att det finns en tydlig struktur för träffarna. Här hittar du tips och material kring hur ni kan inleda, utforma och avsluta träffar.

Arbeta vidare

Alla deltagare kommer ta med sig olika kunskaper, insikter och reflektioner från träffarna. För att ge möjligheter att bearbeta detta är det bra om du som lärare ger eleverna i uppgift att dokumentera, samt att du skapar utrymme att dela med sig av kunskap och reflektioner. Då kan du som lärare även få ett underlag för bedömning. Här hittar du tips på hur ni kan arbeta vidare, både mellan träffarna och efter utbytet, samt exempel på utvärderingsfrågor.