Arbeta vidare åk 1-3

Genom uppföljningsuppgifter får eleverna bearbeta kunskaper och insikter som de tar med sig från utbytet. Det ger också underlag till bedömning. Här följer tips om hur ni kan arbeta vidare och utvärdera, både mellan och efter träffarna.

Innehåll
Exit tickets
Inventera och dela kunskap i gruppen
Uppföljande aktiviteter
Utvärdering
Tänk på!


Exit tickets

Tre frågor. Låt eleverna skriva ner en sak de har lärt sig, en sak de tyckte var intressant och en fråga som de fortfarande har.

Emoji-ticket. Skriv ut papper med olika emojis och rader med plats att skriva. Instruera eleverna att välja en eller flera emojis som visar vad de tyckte om dagens träff. Be dem skriva varför de valde dem.

Rita. Låt eleverna rita något som de fick höra om.

Känsloansikten. Skriv ut papper med bilder på olika känslouttryck, t.ex. ett förvånat, ett glatt, ett ledset, m.m. Lämna plats bredvid varje smiley/bild och ge eleverna i uppgift att skriva något under träffen som passar till varje känsla, t.ex. något som de hörde om som gjorde dem förvånade, något under träffen som gjorde dem glada, etc.

Samlad kunskap i klassen

Vad kommer vi tillsammans ihåg? Låt eleverna fundera enskilt ett litet tag, sedan prata med en klasskompis och till sist lyfta tankarna i helgrupp. Vad fick vi veta från de vuxna vi träffade? Vad skulle vi vilja veta mer om? Skriv det som kommer upp på tavlan. Titta tillsammans på en karta om det är relevant: vilka länder, vilka språk, vilka platser fick vi höra om?

Berätta för varandra. Be eleverna berätta för en kompis om en sak som var intressant/kul. Lyft i helgrupp genom att eleverna berättar för resten av klassen vad kompisen sa.

Aktiviteter

Drama/sketch. Gör t.ex. ett nyhetsprogram tillsammans om olika saker eleverna fick veta.

Poster/affisch. Utgå från temat på träffen eller låt eleverna välja underteman/relaterade teman som de får göra posters om. Uppmuntra eleverna att blanda text och bild, t.ex. skriva, klippa ut från tidningar, rita, m.m.

Berätta för någon hemma. Ge eleverna i uppgift att välja ut någonting de tyckte var intressant under träffen och berätta det för någon vuxen i sin närhet.

Ett brev. Låt eleverna skriva brev till någon verklig eller fiktiv person och berätta vad de har gjort under träffen och om något de tyckte var intressant.

Tackkort. Ge eleverna i uppgift att skriva kort/brev till de vuxna från sfi för att tacka för senast, berätta något de lärde sig och eventuellt skriva någon fråga/något de undrar över tills nästa gång de ses.

Utvärdering

Efterarbeten och exit tickets fungerar delvis även som utvärderingar i och med att du som lärare får en inblick i vad eleverna har fått ut av mötet. Dock är det också viktigt att ställa frågor om själva formerna för mötet och aktiviteterna som gjordes. Vad var bra? Vad kan bli bättre nästa gång? Här hittar du exempel på frågor som kan ställas till eleverna och frågor som ni samarbetande lärare kan ställa er själva efter varje träff.

Tänk på!

Efter en träff finns det ofta funderingar kring vad den andra elevgruppen tyckte om mötet. Då är det uppskattat att få återkoppling antingen i form av en muntlig sammanfattning från utvärderingar där du som lärare kan lyfta saker i den egna gruppen, eller i form av att få ta del av den andra elevgruppens efterarbeten. Dessa arbeten kan även ligga till grund för vidare arbete med eleverna i den egna gruppen eller fortsatt samarbete mellan grupperna.

Ett tackbrev eller tackmejl efter en träff är oftast väldigt uppskattat!