Arbeta vidare åk 4-6

Genom uppföljningsuppgifter får eleverna bearbeta kunskaper och insikter som de tar med sig från utbytet. Det ger också underlag till bedömning. Här följer tips om hur ni kan arbeta vidare och utvärdera, både mellan och efter träffarna.

Innehåll
Exit tickets
Inventera och dela kunskap i gruppen
Enskilda arbeten
Uppföljande aktiviteter
Utvärdering
Tänk på!


Exit tickets

Tre frågor. Låt eleverna skriva ner en sak de har lärt sig, en sak de tyckte var intressant och en fråga som de fortfarande har.

Reality-check. Be eleverna skriva ner en sak som de fick veta som inte var som de trodde.

Tankekarta. Låt eleverna rita en tankekarta av vad de har fått höra och lära sig under träffen.

Samlad kunskap i klassen

Vad kommer vi tillsammans ihåg? Låt eleverna fundera enskilt ett litet tag, sedan prata med en klasskompis och till sist lyfta tankarna i helgrupp. Skriv det som kommer upp på tavlan. Titta tillsammans på kartan om det är relevant: vilka länder, vilka språk, vilka platser fick vi höra om? Vad fick vi veta från de vuxna vi träffade? Vad skulle vi vilja vet mer om?

Berätta för varandra. Be eleverna berätta för en kompis om en sak som var intressant/kul. Lyft i helgrupp genom att eleverna berättar för resten av klassen vad kompisen sa.

Enskilda arbeten

Skriftlig reflektion. Låt eleverna välja en frågeställning/undertema som pratades om under träffen. Ge dem i uppgift att skriva en reflekterande text om vad de fick höra från de andra och sina egna perspektiv på frågan.

Loggbok. Om ni gör ett längre samarbete med flera träffar kan eleverna få i uppgift att svara på ett antal frågor efter varje träff och skriva ner sina svar och reflektioner i en loggbok. På så sätt kan du som lärare följa elevernas tankar och utveckling. Du kan t.ex. använda några av exit-frågorna.

Ett brev. Ge eleverna i uppgift att skriva ett brev där de berättar om träffen, hur det var och vad de lärde sig/tyckte var intressant. Brevet kan vara adresserat till en verklig person eller en påhittad person.

En berättelse. Låt eleverna skriva en fiktiv berättelse utifrån temat på träffen med samtalen som inspiration.

Aktiviteter

Drama/sketch/filmklipp. Gör t.ex. ett nyhetsprogram tillsammans om olika saker eleverna fick veta.

Poster/affisch. Utgå från temat på träffen eller låt eleverna välja underteman/relaterade teman som de får göra posters om. Uppmuntra eleverna att blanda text och bild, t.ex. skriva, klippa ut från tidningar, rita, m.m.

Podcast/radioprogram. Låt eleverna göra en ljudinspelning tillsammans om ämnet som diskuterades. Det kan vara i form av en intervju, en frågetävling, en nyhetssändning, en radioteater eller en kort dokumentär där de berättar om vad de lärt sig.

Berätta för någon hemma. Ge eleverna i uppgift att välja ut någonting de tyckte var intressant under träffen och berätta det för någon vuxen i sin närhet.

Tackkort. Ge eleverna i uppgift att skriva kort/brev till de vuxna från sfi för att tacka för senast, berätta något de lärde sig och eventuellt skriva någon fråga/något de undrar över tills nästa gång de ses.

Digital uppföljningsträff. Om du som lärare märker att det finns frågor och nyfikenhet kvar efter träffen kan ni planera ett digitalt uppföljande möte. Det kan vara ett kortare möte/samtal med någon eller några specifika frågeställningar. Det kan också vara ett sätt att hålla samarbetet igång om det går tid mellan de fysiska träffarna.

Utvärdering

Efterarbeten och exit tickets fungerar delvis även som utvärderingar i och med att du som lärare får en inblick i vad eleverna har fått ut av mötet. Dock är det också viktigt att ställa frågor om själva formerna för mötet och aktiviteterna som gjordes. Vad var bra? Vad kan bli bättre nästa gång? Här hittar du exempel på frågor som kan ställas till eleverna och frågor som ni samarbetande lärare kan ställa er själva efter varje träff.

Tänk på!

Efter en träff finns det ofta funderingar kring vad den andra elevgruppen tyckte om mötet. Då är det uppskattat att få återkoppling antingen i form av en muntlig sammanfattning från utvärderingar där du som lärare kan lyfta saker i den egna gruppen, eller i form av att få ta del av den andra elevgruppens efterarbeten. Dessa arbeten kan även ligga till grund för vidare arbete med eleverna i den egna gruppen eller fortsatt samarbete mellan grupperna.

Ett tackbrev eller tackmejl efter en träff är oftast väldigt uppskattat!