Formulera frågor åk 1-3

Genom att spåna fram frågor gemensamt sätts en tankeprocess igång, och du skapar utrymme för elevernas nyfikenhet. Här följer en steg-för-steg-guide i hur ni kan arbeta.

Innehåll
Ge eleverna förkunskap
Spåna fram frågor gemensamt
Repetera frågor inför första träffen


1. Ge eleverna förkunskap

Efter att du har introducerat vad som ska hända och vilka ni ska möta är det bra om du förbereder eleverna om ämnesområdet som utbytet ska handla om. Om det knyter an till pågående eller tidigare undervisning har eleverna redan en kunskapsmässig grund. Ge annars en orientering och gå igenom viktiga nyckelbegrepp. Använd gärna tankekartor som metod för att inventera och koppla an till kunskaper och erfarenheter i gruppen.

Låt även eleverna få veta mer om personerna de ska möta, antingen i form av personliga presentationer eller mer övergripande information om gruppen. Då kan de formulera frågorna med grund i förkunskap om personerna, exempelvis deras bakgrund, ålder och intressen.

2. Spåna fram frågor gemensamt

Fråga eleverna: Vad vill ni passa på att fråga personerna ni kommer träffa? Betona gärna att mötet innebär en unik chans att få kunskap och nya perspektiv, direkt från verkliga personer. Skicka gärna frågorna till den andra elevgruppen. Då får de chans att förbereda sig inför mötet. Dessutom ger det en känsla av att vara efterfrågad och att det finns ett verkligt intresse för det man har att berätta.

3. Repetera frågor inför första träffen

Titta gärna på frågorna igen i nära anslutning till första träffen. Fundera en extra gång på hur den första träffen kan utformas så att alla elever får bästa möjliga förutsättningar att vara aktiva och delaktiga. I elevgrupper där alla kan läsa kan ett sätt vara att skriva ut frågorna i förväg och använda metoden Frågekort.