Formulera frågor åk 4-6

Genom att få chans att fråga om det man själv vill veta kan varje elev vara delaktig och se ett tydligt syfte med samarbetet.

Det här momentet innebär en möjlighet att utveckla färdigheter i kommunikation och intervjuteknik. Vad är viktigt när man formulerar en fråga? Hur kan man med följdfrågor fördjupa samtalet? I själva mötet måste eleverna förstås inte hålla sig till de frågor de har formulerat, samtalet får gärna flyta i stunden. Ifall ett samtal tar stopp kan det dock kännas tryggt att ha frågor i beredskap – något som kan vara extra viktigt för elever som har svårt att komma på frågor spontant.

Här följer en steg-för-steg-guide i hur ni kan arbeta.

Innehåll
Ge eleverna förkunskap
Spåna fram frågor gemensamt
Skicka frågorna till den andra elevgruppen


1. Ge eleverna förkunskap

Efter att du har introducerat vad som ska hända och vilka ni ska möta är det bra om du förbereder eleverna om ämnesområdet som utbytet ska handla om. Om det knyter an till pågående eller tidigare undervisning har eleverna redan en kunskapsmässig grund. Ge annars en orientering och gå igenom viktiga nyckelbegrepp. Använd gärna tankekartor som metod för att inventera och koppla an till kunskaper och erfarenheter i gruppen.

Låt även eleverna få veta mer om personerna de ska möta, antingen i form av personliga presentationer eller mer övergripande information om gruppen. Då kan de formulera frågorna med grund i förkunskap om personerna, exempelvis deras bakgrund, ålder och intressen.

2. Spåna fram frågor gemensamt

Fråga eleverna: Vad vill du passa på att fråga personerna ni kommer träffa? Betona gärna att mötet innebär en unik chans att få kunskap och nya perspektiv, direkt från verkliga personer. Låt eleverna skriva ner sina frågor, enskilt eller i par eller smågrupper. Om du vill kan ni använda en lärplattform eller ett digitalt formulär-verktyg för att enkelt kunna samla ihop frågorna.

3. Skicka frågorna till den andra elevgruppen

Samla ihop och visa frågorna i helgrupp. Baka gärna ihop dem om flera frågor liknar varandra. Skicka frågorna till den andra elevgruppen. Då får de chans att förbereda sig inför mötet. Dessutom ger det en känsla av att vara efterfrågad och att det finns ett verkligt intresse för det man har att berätta.