Icebreakers för digitala träffar

Här hittar du olika icebreakers som är utvalda för att passa digitala träffar mellan äldre elever och vuxna som läser sfi/sva.

Innehåll
Mitt namn
Rundan med en fråga
Berätta om en sak


Mitt namn

Tid

5-10 min

Den här icebreakern är en slags presentationsrunda där deltagarna i tur och ordning får berätta för de andra om sitt namn. Ge dem instruktionen att i den mån de kan svara på frågorna:

  • Vad betyder ditt namn?
  • Vem gav dig ditt namn (bestämde vad du skulle heta)?
  • Har du något smeknamn?
  • Vilka fler namn har du (mellannamn, efternamn) och varför har du fått dem?

Rundan med en fråga

Tid

5-10 min

I den här övningen får deltagarna i tur och ordning svara på en fråga. Alla svarar på samma fråga som ges till smågrupperna på förhand. Övningen syftar till att bryta isen och säkerställa att alla deltagare får ordet redan från starten i samtalet.

Exempel på frågor:

  • Vad ser du utanför ditt fönster?
  • Vad rekommenderar du för film, tv-serie eller dokumentär?
  • När du var liten – vad ville du då bli när du blev stor?
  • Berätta om en plats du tycker om i Göteborg/Sverige/annan stad/ort.
  • Var skulle du vilja resa?
  • Berätta om en person som är viktig för dig.

Tänk på! Vid rundor är det viktigt att det finns möjlighet att säga pass om någon inte vill dela med sig. I ett digitalt gruppsamtal kan det vara svårt att veta vems tur det är. Någon kan då behöva fördela ordet och ta en ledande roll.

Berätta om en sak

Tid

5-10 min

Den här aktiviteten finns med i flera lektionsupplägg i olika anpassade versioner. Ge gärna deltagarna instruktionerna innan träffen så att de kan börja fundera och förbereda sig. Tanken är att alla väljer en sak de har hemma som betyder något för dem. I tur och ordning visar sedan deltagarna varandra vad de har valt och berättar varför den är betydelsefull för dem.

Tips! Anpassa icebreakern till temat på träffen. Det kan till exempel vara att välja en sak från sin barndom eller som påminner en om barndomen, en sak som får en att bli glad eller känna lugn, en present man har fått m.m.