Icebreakers med yngre elever – Claes

Här hittar du olika icebreakers och övningar som är utvalda för att passa träffar mellan yngre elever och vuxna som läser sfi.

Innehåll
Icebreakers i smågrupper
Icebreakers i stor grupp
Samarbetsövningar och energizers
Avslutande övningar


Icebreakers i smågrupper

Om formen för resten av träffen är samtal i smågrupper kan det vara en bra idé att välja en icebreaker som görs i de grupperna eleverna ska sitta. Det lättar upp stämningen och hjälper grupperna att komma igång med samtalen på ett naturligt sätt. Om ni har gott om tid och det är logistiskt möjligt kan ni också göra en icebreaker i helgrupp innan (se nedan).

Gemensamma nämnare

Antal: ca 3-6 personer
Tid: ca 10-20 min
Material: Utskrifter med instruktioner till varje grupp, papper och pennor, eventuellt post-it lappar

Tillsammans i sina smågrupper ska deltagarna hitta saker de har gemensamt kopplat till olika teman. De ska enas om ett svar per tema/fråga.

Det kan vara intressant att presentera vad grupperna kommer fram till i helgrupp. Låt varje grupp berätta för de andra i tur och ordning. Om ni är en stor grupp kan ni instruera varje grupp att skriva sina svar på post-it lappar som placeras på en tavla/stora pappersark, alternativt skickas in digitalt via t.ex. Mentimeter. Då kan ni som lärare läsa upp svar eller låta deltagarna ta en titt i pausen.

Denna icebreaker går att anpassa utifrån hur lång tid ni har. Har ni mer tid kan ni använda fler teman och om det är ont om tid väljer ni färre. Nedan finner ni en lista på exempel, välj de ni tycker passar era grupper eller hitta på egna teman.

Exempel på teman:

 • En aktivitet som ni alla tycker om.
 • En grönsak som ni alla tycker smakar gott.
 • En musiklåt som ni alla gillar.
 • Ett djur som ni alla tycker om.
 • En person som ni alla ser upp till (som ni tycker har gjort bra saker).
 • En film som ni alla har tittat på.
 • En plats som ni alla tycker om.

Tips! Det kan vara en bra idé att blanda teman som är lättare eller svårare att hitta gemensamma nämnare kring. På så sätt kommer gruppen framåt, men deltagarna blir också tvungna att diskutera och samtala med varandra på ett lite djupare plan.

Tre bilder

Antal: ca 3-6 personer
Tid: ca 10-15 min
Material: Papper och pennor, utskrifter med instruktioner alt. projicerat med projektor

Deltagarna får varsin penna och papper. Var och en ska på sitt papper rita tre bilder som säger något om dem. Det kan vara något personen tycker om, ett intresse, ett arbete, en plats, något hen har gjort i sitt liv etc.

När tiden har gått ut och alla i gruppen har ritat visar en person i taget upp sitt papper och berättar om bilderna.

Tänk på! För att det inte ska bli så mycket fokus på prestation kopplat till ritandet är det bra att inte ge deltagarna för lång tid. Berätta att de bara har några minuter på sig och att det inte spelar någon roll hur bilderna ser ut.

Denna övning fungerar bra för deltagare med en lägre språknivå i svenska, men var noggrann med instruktionerna. Som ledare är det bra att ge exempel utifrån sig själv och visa tre ritade bilder.

Tips! Övningen kan också göras i en variant där de andra i gruppen ska gissa vad bilderna föreställer. Personen som har ritat berättar och förklarar sedan.

Nytt språk

Antal: ca 3-6 personer i varje grupp
Tid: ca 10-20 min
Material: Utskrifter med instruktioner till varje grupp

I denna icebreaker ska deltagarna från sfi/sva lära gymnasie-/grundskoleeleverna ett nytt språk. De får välja vilket språk de vill förutom svenska och engelska. Gymnasie-/grundskoleeleverna ska lära sig att:

 1. Räkna till 10
 2. Säga: Hej, jag heter … . Jag bor i …
 3. Om skriftspråket skiljer sig: skriva sitt namn.

Tips! Om någon av deltagarna från sfi/sva har engelska som enda språk kan de få instruktionen att lära ut något dialektalt uttryck, ordspråk eller slang.


Icebreakers i stor grupp

Att göra icebreakers i helgrupp bryter isen och höjer energin. Det skapar en känsla av samhörighet mellan deltagarna. Eleverna får på så sätt också möjlighet att lära känna fler i den andra elevgruppen än dem de ska prata med i sina smågrupper (om det är formen för resten av träffen). Dessa övningar kräver ledning av en lärare.

Vilka är här?

Antal: ca 3-6 personer i varje grupp
Tid: ca 10-20 min
Material: Utskrifter med instruktioner till varje grupp

Tanken med den här övningen är att upptäcka likheter, bryta upp grupperna och visa hur olika grupper kan formas kopplat till olika gemensamma nämnare.

Gruppen ställer sig antingen i en cirkel eller på en rad. Ledaren läser sedan upp ett påstående i taget och alla som håller med/svarar ja tar tre steg fram (fler eller färre beroende på utrymme).

Om deltagarna står på en linje eller i grupp, kan ledaren be alla deltagare som håller med att ställa sig bredvid hen. Det gör de nya gruppbildningarna ännu tydligare och gör det lättare för ledaren att ställa eventuella följdfrågor. Detta tar dock längre tid och blir lätt omständigt om inga följdfrågor ska ställas.

Exempel på påståenden:

 • Alla som tycker om jordgubbar. (Hur tycker du om att äta dem? Tillsammans med något?)
 • Alla som har varit i Norrland. (Var har du varit?)
 • Alla som kan baka bröd. (Vilken sorts bröd bakar du?)
 • Alla som längtar efter snö. (Vad är det du tycker om med snö?)
 • Alla som saknar någon.
 • Alla som tycker om att spela fotboll. (Brukar du spela ofta?)
 • Alla som tycker om att lära känna nya personer. (Hur/var brukar du lära känna nya personer?)
 • Alla som har en katt som husdjur. (Vad heter din katt?)
 • Alla som gillar skogen. (Vad gillar du med skogen?)
 • Alla som har flyttat från ett hem till ett annat.
 • Alla som dricker kaffe varje dag. (Hur dricker du ditt kaffe?)
 • Alla som känner sig gamla. (Varför känner du dig gammal?)

Tänk på! Den här övningen kan fungera som uppvärmning, energizer eller avslutning. Om den används i början och deltagarna sedan ska samtala i smågrupper kan det vara bra att lägga in en icebreaker som görs i smågrupperna också. Detta eftersom att den här övningen inte innehåller så mycket interaktion och kommunikation.

Tips! För deltagare med lägre språknivå i svenska kan ni använda bildstöd. Visa varje påstående tillsammans med en bild.

För att det ska bli mer kommunikation i övningen kan följdfrågor ställas till några av personerna som svarar ja på påståendet. Se exempel i parenteserna efter påståendena ovan.

Om det är ett specifikt tema på träffen kan påståendena i denna övning knytas till det temat. På så sätt kan det bli en introduktion och uppvärmning innan samtalen sätter igång.

Mingelbingo

Antal: I stor grupp, ca 20-60 personer
Tid: ca 15-30 min
Material: Pennor och utskrivna bingobrickor med påståenden och följdfrågor.

Dela ut en bingobricka och penna var till alla deltagare. Be dem sedan mingla runt och fråga andra personer om olika påståenden passar in på dem. När deltagarna hittar en person som matchar ett påstående skriver den personen sitt namn på deltagarens bingobricka och deltagaren ställer följdfrågan och skriver ner det svaret också.

Det är inte tillåtet att skriva samma person flera gånger. Den som först får alla rutor i en rad ifyllda ropar ”Bingo!” och har vunnit första omgången. Ni kan sedan fortsätta tills någon har fyllt hela sin bingobricka.

Tänk på! För dem som inte har någon erfarenheter av att spela bingo kan instruktionerna vara svåra att förstå. Var noga med att visa exempel när ni förklarar övningen. Gå igenom de olika påståenden för att säkerställa att alla förstår dem.


Samarbetsövningar

För elever i de yngre åldrarna kan det vara en fördel att lägga in samarbetsövningar och/eller energizers under träffen. Speciellt om aktiviteterna under träffen involverar mycket stillasittande. Det är svårt att hålla koncentrationen vid samtalen lång tid och en energizer/övning kan med fördel läggas in mellan aktiviteter eller gruppbyten.

Ballongvolley

Antal

I halv- eller helgrupp

Tid

ca 10-15 min

Material

En ballong (ev. någon extra)

Deltagarna står i en cirkel med ansiktena vända inåt och håller varandra i händerna. Uppgiften är att hålla en ballong i luften utan att släppa varandra. Endast armar och överkropp får användas för att hålla ballongen i luften.

Vågen special

Antal

I halv- eller helgrupp

Tid

5-10 min

Material

Ingenting

Alla står i en ring.

I den första rundan gör deltagarna vågen på vanligt vis, d.v.s. upp och ner med armarna runt i ringen (som på en fotbollsmatch).

I den andra rundan gör gruppen en suuuuperlångsam matrixvåg. Deltagarna böjer sig bakåt i slow motion, som att de ska ducka en kula som kommer vinande men bromsar upp i luften.

I den sista rundan gör deltagarna en supersnabb våg: upp och ner med armarna med massor av energi.

Zipp, zapp, zoom

Antal

I halv- eller helgrupp

Tid

10-15 min

Material

Ingenting

Alla står i en cirkel med ansiktena vända inåt. En person börjar skicka ett ”zipp” till någon annan i cirkeln genom att med utsträckta armar och händerna ihop säga ”zipp” och peka armarna mot någon annan i cirkeln. Den personen ska då höja sina armar med handflatorna ihop över huvudet och säga ”zapp”. De två personerna som står på vardera sida om ”zapp-personen” ska samtidigt säga ”zoom” och med armar och handflator ihop föra armarna diagonalt framför ”zapp-personens” mage.

”Zapp”-personen skickar sedan vidare genom att föra ner armarna och peka mot någon annan i cirkeln samtidigt som hen säger ”zipp”. Fortsätt att skicka runt i cirkeln tills alla har fått vara aktiva och gruppen har fått höjd energinivå.

Tänk på! Påminn deltagarna att de ska försöka skicka vidare till nya personer som inte redan har blivit pekade på. Förklara även att de inte ska röra varandra när de gör ”zoom”.

Titta ner, titta upp

Antal

I halv- eller helgrupp

Tid

10-15 min

Material

Ingenting

Alla står i en cirkel med ansiktena vända inåt. Instruera deltagarna att titta ner. Ledaren räknar till tre och på tre ska alla titta upp på en annan person i cirkeln. Möter de den personens blick (dvs. att två personer tittar upp på varandra) åker de ur leken. Fortsätt på samma sätt tills bara två deltagare är kvar eller tills ni behöver avsluta.

Tips!

Gör några provrundor innan deltagarna börjar åka ut så att alla får chans att vara med i övningen ett tag.


Avslutande övningar

Om möjligt är det bra att ha någon form av avslutning på träffen. Vi rekommenderar att ha en uppsamling i helgrupp för att tacka och avsluta, men det kan också ge mycket att lägga in en övning eller aktivitet. Eleverna har nu lärt känna varandra och känner sig förhoppningsvis bekvämare än i starten. En avslutande övning kan då stärka känslan av samhörighet och knyta ihop träffen.

Rundvandring

Antal

I smågrupper, ca 3-6 personer

Tid

ca 15 min beroende på storlek på skolan och vad som ska visas

Material

Ingenting

En rundvandring eller guidad tur av skolan kan vara en bra idé om elevgrupperna kommer från olika skolor och träffas för första gången. Ofta finns intresse för den andra elevgruppens skola och skolvardag. Rundvandringen kan läggas i mitten eller början av träffen också, men det finns fördelar med att ha den på slutet. Eleverna har då lärt känna varandra och kan plocka upp trådar från tidigare samtal. På så sätt är risken mindre att det känns stelt och obekvämt.

Tänk på!

Förbered elevgruppen som ska visa runt. Prata tillsammans innan träffen om vilka delar av skolan som kan vara intressanta att se för den besökande gruppen. Låt eleverna tipsa varandra om vad de kan berätta om skolan.

Räkna till …

Antal

I smågrupper, halvgrupp eller helgrupp

Tid

ca 10-15 min beroende på storlek på grupp och hur många versioner som görs

Material

Instruktioner om den ska göras i smågrupper, antingen utskrifter eller projicerat med projektor

Gruppen sätter sig eller står i en cirkel. Ledaren räknar hur många deltagare det är i gruppen. Gruppen ska sedan tillsammans räkna upp till den siffran, men varje enskild person får bara säga ett nummer. Om två personer säger samma nummer samtidigt får gruppen börja om från början.

Om övningen görs i mindre grupper ska deltagarna räkna upp till 20. Samma person får inte säga flera nummer efter varandra och alla i gruppen måste säga något nummer.

Tips!

Övningen kan varieras på olika sätt. Prova också att göra den när alla blundar. I mindre grupper kan ni göra det än mer utmanande genom att deltagarna får blanda olika språk när de räknar.

Skriva namn på olika språk

Antal

I smågrupper, halvgrupp eller helgrupp

Tid

ca 15-30 min beroende på storlek på grupp

Material

Papper och pennor

Eleverna i grundskolan får först göra namnskyltar. Berätta att de behöver lämna plats runt sitt namn.

De deltagare från sfi som kan språk med andra skriftspråk än det som används i svenskan skriver sedan grundskoleelevernas namn på dessa skriftspråk. Grundskoleeleverna får sedan försöka att skriva sina namn på de olika skriftspråken.