Icebreakers och övningar

På de här sidorna har vi samlat övningar som kan hjälpa till att bryta isen vid möten mellan elevgrupper.

Ofta kan det kännas stelt och obekvämt när man hamnar i en situation med personer man inte känner sedan tidigare. Det kan vara svårt att få igång samtal och veta hur man ska börja och hur det kommer att tas emot. Vi rekommenderar därför att ni väljer ut några övningar som ni tror passar de eleverna som ska mötas och lägger in dem i början av träffen.

Samtliga övningar är utvalda för att fungera för sfi-elever. De är uppdelade på två sidor: en för möten där yngre elever deltar, en för möten där äldre elever deltar.

Övningarna är tänkta att kunna passa sfi-elever på flera språknivåer. Dock kan vissa övningar kräva språkliga förberedelser i en grupp där språknivån är lägre. Till de flesta övningarna går det att använda bildstöd. Instruktioner med exempel är viktiga för deltagare på alla språknivåer.

Möten med yngre elever

Här har vi samlat icebreakers för möten med yngre elever som kan göras i helgrupp respektive smågrupper, samarbetsövningar och energizers, samt avslutande övningar. Välj övningar tillsammans så att de passar både grundskoleeleverna och de vuxna från sfi.

Möten med äldre elever

Här har vi samlat icebreakers för möten med äldre elever som kan göras i helgrupp respektive smågrupper och avslutande övningar. Välj övningar tillsammans så att de passar både grundskole-/gymnasieeleverna och de vuxna från sfi/sva.