Introducera samarbetet

För att varje elev ska få ut så mycket som möjligt av träffarna är det viktigt att de förstår sammanhanget – vilka ni ska möta och varför.

Utbytet innebär att du och dina elever möter människor ni annars kanske inte skulle träffa. För att eleverna ska känna att mötet sker inom trygga och tydliga ramar är det viktigt att du ger eleverna en tydlig introduktion. Det ökar möjligheten att vara delaktig och kunna ta vara på chansen att lära sig av och genom andra människor.

Förklara sammanhanget och tydliggör syftet

För att väcka nyfikenhet och ge dina elever chans att förbereda sig är det viktigt att de får veta mer om personerna de ska träffa och hur utbytet kopplar an till undervisningen och lärandemål i kurs- och läroplaner.

Eleverna behöver få svar på dessa frågor:

  • Vilka är de här personerna?
  • Vilken bakgrund har de?
  • I vilket sammanhang befinner de sig – i livet, i skolan, i ämnesundervisningen?
  • Varför vill de träffa er?
  • Vad kan de tänkas vilja prata om när ni träffas?
  • Vilka kunskaper och vilka erfarenheter har ni som kan vara intressanta för de här personerna att ta del av?

På samma sätt behöver eleverna i den andra gruppen få information om er. Hur ni väljer att ge varandra information om era respektive grupper är upp till er lärare och elever. Kom överens med läraren du samarbetar med. Här nedan följer några beprövade exempel på hur ni kan göra:

Film/bilder. Skapa ett litet filmklipp eller ta stillbilder på era respektive grupper och skicka till varandra. Om du inte får skicka bilder på eleverna kan du spela in ett litet filmklipp där du själv berättar och kanske visar lite av skolan och/eller klassrummet. Ni kan dela filmklipp via till exempel wetransfer.com, som olistade klipp på Youtube eller med lösenord på Vimeo. Se exempel nedan på en presentationsfilm.

Byt klass. Låt den andra läraren komma på besök i klassrummet (fungerar även utmärkt digitalt) och berätta om sin elevgrupp. Här ges även möjlighet att informera om utbildningskontexten eleverna befinner sig i (till exempel gymnasieprogram, sfi eller mer om ämnet de läser).

Ett infoblad. Sammanställ övergripande information om gruppen. Det kan exempelvis vara: var personerna bor, var de har bott tidigare, vilket/vilka språk de pratar, hur gamla de är, vad de gör utanför skolan. Håll det allmänt eller koppla an till de frågeställningar utbytet ska handla om.

Personliga presentationer. Be eleverna göra presentationer om sig själva, gärna i form av både bild och text. Antingen låter du eleverna göra en allmän presentation, eller så ber du dem koppla an till specifika frågeställningar som utbytet ska handla om.

Kreativa presentationer. Låt eleverna bestämma! Informera dina elever om vad den andra gruppen behöver få veta om er. Eleverna ska presentera detta med fokus på bild och grafik snarare än text. Brainstorma kring hur ni kan göra detta på ett bra och roligt sätt.

Exempel på presentationsfilm

Sfi-läraren Mikael och hans elever i Göteborg inför att de skulle träffa en klass i årskurs 3.

.