Sätt ramarna

För att träffarna mellan elevgrupperna ska bli ett ömsesidigt utbyte är det nödvändigt att ni som lärare gör en gemensam planering där båda gruppers intressen och behov lyfts och tillgodoses.

Vi rekommenderar att ni har ett planeringsmöte där ni kan ge varandra förståelse för era respektive kontexter och elevgrupper samt gå igenom logistiken kring träffarna. Checklistorna här nedan hjälper er att säkerställa att inget glöms eller förbises.

Läs igenom checklistan inför planeringsmötet och titta på sidan Förbered eleverna. Även specifika lektionsupplägg, samtalsformer och icebreakers kan vara bra att ha funderat kring utifrån din elevgrupp. Ju mer ni har med er in till mötet, ju effektivare brukar det bli.

Tänk på!

Tänk på de maktobalanser som kan finnas, skapas eller förstärkas under träffarna och hur utbytet kan planeras för att utjämna dessa. Anpassa genom exempelvis var ni är, vilka som ställer frågor/driver samtalet, vem som bjuder på fika, hur samtal inleds och vilka aktiviteter som görs. Ha hela tiden med vikten av ett ömsesidigt utbyte i bakhuvudet – att båda grupperna ska ses som resurser och mottagare.