Utvärdering

För att få en bild av hur eleverna upplevde träffarna och hur samarbetet fungerade mellan er lärare är det viktigt att göra någon form av utvärdering. Här finns exempel på frågor som kan användas vid muntliga eller skriftliga utvärderingar.

Utvärderingsfrågor till elever

Det här är ett urval frågor som ni kan ta inspiration från och eventuellt komplettera eller anpassa genom att skriva in specifika aktiviteter som gjordes.

 • Vad tyckte du om träffen? (Skala 1-5)
 • Vad tyckte du var bra?
 • Berätta om en sak som du tyckte var intressant.
 • Vad tyckte du om aktiviteterna?
 • Hur gick det att samtala i din grupp? Var det svårt? Varför/varför inte?
 • Vad tycker du ska ändras till nästa gång? Har du något förslag eller någon idé?
 • Något annat du vill att jag/vi ska veta?

Utvärderingsfrågor till lärare

De här frågorna kan användas enskilt av dig som lärare efter en träff, men även tillsammans med den lärare du samarbetar med när ni har ett uppföljande samtal efter att träffarna har genomförts.

 • Hur fungerade introduktion/välkomnande/start på träffen?
 • Hur fungerade gruppindelningen?
 • Hur fungerade icebreakers/start på samtal i smågrupper?
 • Hur flöt samtalen i smågrupperna? Användes samtalsmetoder och hur fungerade de i så fall?
 • Ser du att några elever skulle behöva ytterligare stöttning? På vilket sätt?
 • Hur avslutades träffen och hur fungerade det?
 • Vilken feedback gav eleverna efteråt?
 • Verkade det som att eleverna upplevde mötena som forcerade? Vad berodde det på i så fall?
 • Vad gav samarbetet eleverna och undervisningen? Kan du se någon skillnad i kvaliteten på texter och samtal? Var det andra elever än vanligt som var aktiva under träffarna?
 • Är det någonting som skulle kunna göras bättre till nästa gång? Var det någonting som hoppades över i förberedelserna som märktes av under mötena?
 • Var det någonting som fungerade väldigt bra och som bör göras varje gång (förberedelser/genomförande/efterarbete)?
 • Hur fungerade planering och kommunikation mellan er lärare? Vad fungerade bra/mindre bra?
 • Är ni intresserade av att ha fler träffar/fortsätta samarbetet?