Öppnar dörrar och möjliggör möten

En främmande människa är bara främmande tills man lärt känna den. Men för att mötas på ett bra sätt behövs en trygg inramning.

Vi rör oss ofta i snäva cirklar. Vi umgås med andra i liknande livssituation, ålder och sociala klass. Inte alltid för att vi valt det, utan för att det har blivit så. Genom att skapa förutsättningar för möten som sker i ett tydligt sammanhang bidrar Världen finns här till att deltagare får vara med om möten som annars inte skulle ha hänt.

“Det är en unik upplevelse. Det är inte ofta man får sitta och prata om kultur med en medelålders man från Irak.” (Elev, gymnasiet)

Mänskliga möten avdramatiserar

Personer som inte tycks vara som vi själva kan verka främmande, till och med skrämmande, när vi ser dem på håll. Då är det lätt att se varandra som främst tillhörande grupper, som vi har vissa uppfattningar om. Men om vi får chans att zooma in på varandra och mötas personligen kan föreställningar utmanas. Då märker vi att vi alla är unika individer – ungefär lika olika.

“Det är intressant att prata med olika människor. Då kan man träffa nya som kanske gillar samma sak som du.” (Elev, åk 3)

Stärkande ömsesidighet

När man får en roll och upplever att andra intresserar sig för en blir det lättare att känna sig delaktig och stärkt i samhället. Genom att människor görs till resurser för varandra bidrar Världen finns här till ökad inkludering.

Koppling till styrdokument

Läroplan för grundskolan

Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen.

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.
Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för människors olikheter.

Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper.

Läroplan för gymnasiet

Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen.

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för människors olikheter.

Intolerans, förtryck och våld, till exempel rasism, sexism och hedersrelaterat våld och förtryck, ska förebyggas och bemötas med kunskap och aktiva insatser.

Läroplan för vuxenutbildningen

Intolerans, förtryck och våld, till exempel rasism, sexism och hedersrelaterat våld och förtryck, ska förebyggas och bemötas med kunskap och aktiva insatser.

Globala mål

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling […]