Filmer

Här är våra filmer samlade. Nedan hittar du vår introfilm, filmer riktade till elever samt andra presentationsfilmer om Världen finns här.

Titta på denna film för att förstå vad Världen finns här handlar om, hur utbyten går till och varför du som lärare ska testa. Passar också att visa kollegorna!

Filmer för elever

För att skapa nyfikenhet och ge dina skolelever mer bakgrundskunskap kan du visa denna film med fyra personporträtt av vuxna som läser sfi. Passar att visa innan skolelever ska formulera frågor då dessa berättelser kan ge inspiration.
Denna film förklarar vad sfi är och visar hur det är att lära sig svenska som vuxen. Den passar att visa skolelever inför ett utbyte. Den är även bra att titta på för dig som lärare i grundskolan/gymnasieskolan om du inte har förkunskap sedan tidigare.
Den här filmen ger en bild av hur en träff går till och vilka känslor och tankar som kan finnas inför och efter. Använd den när ni grundar för givande samtal och pratar om förväntningar och farhågor. Passar både gymnasieelever och sfi-elever.
I den här filmen får du lära känna fyra gymnasieelever som berättar om sina gymnasieprogram, intressen och tankar om framtiden. Passar att visa studerande på sfi innan ni ska formulera frågor då dessa personporträtt kan ge inspiration till samtalsämnen.
Upplev samtal och aktiviteter mellan elever i årskurs 3 och vuxna från sfi. Du får också höra deras reflektioner om mötet: vad de tyckte och varför. Den kan användas som förberedelsefilm för studerande på sfi inför ett möte med yngre elever i grundskolan.

Presentationsfilmer

Få inblick i vad arbetssättet Världen finns här bidrar med på individnivå, skolnivå och samhällsnivå.
Gymnasieeleverna Hanna, Alma och Liam har något att säga till gymnasielärare i hela Sverige.
Hur kan arbetssättet Världen finns här integreras i undervisningen på sfi och vad ger det? Hör sfi-lärare och studerande berätta om sina erfarenheter.

På vår Vimeo-kanal hittar du fler filmklipp från träffar, samt intervjuer med lärare och elever.