Kom igång!

Traditionella läromedel i all ära, men att få samtala och höra människors berättelser i ett personligt möte väcker en annan nyfikenhet. Vi erbjuder verktyg som gör sfi-elever och barn/unga till levande läromedel för varandra. Uppläggen anpassas utifrån rådande Covid-restriktioner.

Du genomför lektionerna, fysiskt eller digitalt, i samarbete med lärare i en annan skolform. Vi som samordnare bistår genom att stötta i att hitta en matchning samt i planeringsprocessen.

Hur går det till?

1.  Du som är intresserad kontaktar oss samordnare för ett första samtal om vad ni arbetar med i klassrummet och vilka behov och intressen som finns hos dina elever. Du kan hitta inspiration i lektionsbanken eller komma med egna önskemål.

2.  Vi bistår med stöd för att hitta en lärare inom en annan skolform (sfi eller grundskola/gymnasium) som har en passande elevgrupp att samarbeta med. Ni utformar sedan ramarna tillsammans – tid, plats, innehåll, eventuella förberedelser – utifrån en vägledning och checklista som vi tillhandahåller här. Det finns stor flexibilitet i samarbetets omfattning – allt ifrån enstaka möten till längre samarbeten som täcker in flera teman.

3.  Sedan planerar, förbereder och genomför ni utbytet tillsammans. Vi som samordnare finns med under hela vägen för att ge processtöd, hjälpa till med praktiska frågor samt dokumentation och utvärdering.

Covid-anpassning

Vi anpassar utbytet tillsammans med er lärare utifrån rådande restriktioner. Möten genomförs i digital form, där elever får samtala i smågrupper via video. Precis som med fysiska träffar kan du hitta inspiration till ämnen och arbetssätt i lektionsbanken. Under Sätt ramarna hittar du också en checklista för planering av digitala samarbeten.

Tar det mycket tid?

Du avgör själv hur mycket lektionstid du vill avsätta. Vi rekommenderar att ni låter elevgrupperna träffas minst två gånger, då det första mötet ofta väcker mer nyfikenhet och fler frågor. Du kan också göra ett längre upplägg där ni tar upp flera olika teman eller arbeta ämnesöverskridande tillsammans med en kollega.

Ett nytt moment innebär såklart en viss ny planering. För att underlätta och minska tidsåtgång tillhandahåller vi en checklista för den gemensamma planeringen samt vägledning för hur du förbereder och följer upp utbytet med din grupp.