Kom igång!

Det är enkelt att komma igång med utbyten. Vi sätter dig i kontakt med en passande klass att samarbeta med och ger stöd på vägen.

Hur går det till?

  1. Du som lärare fyller i intresseanmälan nedan med information om din klass och eventuella önskemål om inriktning på utbytet. Du kan hitta inspiration i lektionsbanken eller komma med egna idéer.
  2. Vi sammanför dig med en lärare i den andra skolformen som har en passande elevgrupp att samarbeta med.
  3. Ni planerar tillsammans – innehåll och antal träffar – till er hjälp har ni en checklista som vi tillhandahåller här.
  4. Eleverna förbereder frågor och skickar till varandra.
  5. Elevgrupperna möts i ett utbyte för lärorika samtal i smågrupper.

Vill du göra ett utbyte?

Har du gjort en intresseanmälan tidigare? Då har du en lärarprofil. Klicka på knapparna här nedan för att redigera i den (ändra, lägg till eller ta bort klasser):

Tar det mycket tid?

Du avgör själv hur mycket lektionstid du vill avsätta. Vi rekommenderar att ni låter elevgrupperna träffas minst två gånger, då det första mötet ofta väcker mer nyfikenhet och fler frågor. Du kan också göra ett längre upplägg där ni tar upp flera olika teman eller arbeta ämnesöverskridande tillsammans med en kollega.

Ett nytt moment innebär såklart en viss ny planering. För att underlätta och minska tidsåtgång tillhandahåller vi en checklista för den gemensamma planeringen samt vägledning för hur du förbereder och följer upp utbytet med din grupp.