Kom igång!

Traditionella läromedel i all ära, men att få samtala och höra människors berättelser i ett personligt möte väcker en annan nyfikenhet. Vi erbjuder verktyg som gör vuxna sfi-studerande och barn/unga till lärresurser för varandra.

Hur går det till?

  1. Du som är lärare och intresserad fyller i nedan intresseanmälan med information om din klass och eventuella önskemål om inriktning på utbytet. Du kan hitta inspiration i lektionsbanken eller komma med egna idéer.
  2. Vi sammanför dig med en lärare i den andra skolformen som har en passande elevgrupp att samarbeta med.
  3. Ni planerar tillsammans – innehåll och antal träffar – till er hjälp har ni en checklista som vi tillhandahåller här.
  4. Eleverna förbereder frågor och skickar till varandra.
  5. Elevgrupperna möts i ett utbyte för lärorika samtal i smågrupper.

Har du redan gjort en intresseanmälan? Gå in här nedan för att redigera den (ändra, lägg till eller ta bort klasser):

Tar det mycket tid?

Du avgör själv hur mycket lektionstid du vill avsätta. Vi rekommenderar att ni låter elevgrupperna träffas minst två gånger, då det första mötet ofta väcker mer nyfikenhet och fler frågor. Du kan också göra ett längre upplägg där ni tar upp flera olika teman eller arbeta ämnesöverskridande tillsammans med en kollega.

Ett nytt moment innebär såklart en viss ny planering. För att underlätta och minska tidsåtgång tillhandahåller vi en checklista för den gemensamma planeringen samt vägledning för hur du förbereder och följer upp utbytet med din grupp.