Om personuppgifter

Världen finns här samlar in viss personlig information om besökare på varldenfinnshar.se. När du besöker vår webbplats placerar vi cookies i din webbläsare.

Världen finns här är ensam ägare till den personliga information som samlas in av oss. Vi säljer inte denna information vidare till andra.

Om cookies

varldenfinnshar.se använder cookies för att förstå besökarnas beteende och mäta webbplatsens prestanda. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker en webbplats. Informationen i filen används till exempel för att underlätta användningen av webbplatsen.
Om du inte är bekväm med cookies kan du ställa in din webbläsare att automatiskt neka lagring av cookies, eller att informera dig när en webbplats begär att få lagra en cookie. Webbläsaren kan oftast också radera tidigare lagrade cookies. Detta kan i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen. Läs mer om cookies på minacookies.se.
Se också din webbläsares hjälpsidor för mer information.