Vår idé

Världen finns här grundades av Fatima Grönblad utifrån idén att vi inte behöver resa för att uppleva världen och se olika perspektiv. Inom sfi finns erfarenhetsrika vuxna. De kan bidra i lärandet för elever i grundskolan och gymnasiet. Samtidigt kan skolelever i dessa möten bidra till språkutveckling och muntlig träning i svenska för de sfi-studerande. Dessa ömsesidiga utbyten sker som en integrerad del i undervisningen kopplat till kurs- och läroplaner. Här nedan kan du läsa om hur våra arbetssätt bidrar till elevernas lärande och utveckling.