Om oss

Världen finns här drivs av ABF Göteborg med finansiering från Arvsfonden, från år 2020 till och med 2022. Center för skolutveckling i Göteborgs Stad och ABF Vux är samarbetspartners.

Lektionsupplägg och metoder genomförs och utvecklas i samarbete med lärare och elever och webbplatsen fylls på efterhand. För att delta i samarbeten eller få veta mer, kontakta oss!


Här nedan kan du läsa om hur våra arbetssätt bidrar till elevernas lärande och utveckling.