Om oss

Världen finns här grundades av Fatima Grönblad utifrån idén att vi inte behöver resa för att uppleva världen och se olika perspektiv. Inom sfi finns erfarenhetsrika vuxna. De kan bidra i lärandet för elever i grundskolan och gymnasiet genom utbyten. Vi vänder oss till lärare som vill erbjuda sina elever personliga möten som del av undervisningen.

Världen finns här drivs av ABF Göteborg med finansiering från Allmänna Arvsfonden, från år 2020 till och med 2022. Center för skolutveckling i Göteborgs Stad och ABF Vux är samarbetspartners.

Lektionsupplägg och metoder genomförs och utvecklas i samarbete med lärare och elever och webbplatsen fylls på efterhand. För att delta i samarbeten eller få veta mer, kontakta oss!


Här nedan kan du läsa om hur våra arbetssätt bidrar till elevernas lärande och utveckling.