Genomför träffar

För att alla ska känna sig trygga, våga och vilja delta i samtal och aktiviteter är det viktigt att det finns en tydlig inramning och struktur för träffarna. Här får du tips och hittar material som ni kan ha som stöd i själva genomförandet av träffar.

Få igång samtal

För att samtalen ska kunna komma igång och sedan upprätthållas i smågrupperna är det viktigt att tänka till kring formen. Vi rekommenderar att börja med någon aktivitet eller icebreaker för att bryta isen. Här finns tips på beprövade och anpassade icebreakers som kan göras i helgrupp eller i smågrupperna. Samtliga icebreakers är framtagna för att fungera för sfi-elever, men vissa kan behöva anpassas utifrån språknivå. I lektionsuppläggen finns temaknutna aktiviteter som i många fall också kan fungera som icebreakers. Välj utifrån era elever och ert upplägg.

Beroende på tema och elevgrupper kan det även vara fördelaktigt att använda sig av samtalsmetoder för att skapa en tydligare struktur kring smågruppssamtalen. Det kan till exempel handla om frågekort eller case. Här hittar ni förslag:

Inled en träff

Hur vi inleder en träff sätter ton och stämning för samtalen. En gemensam start ger även möjlighet att säkerställa att alla deltagare har fått den information som de behöver. Om ni ska dela ut instruktioner till smågrupperna är det viktigt att de är anpassade språkligt och utifrån åldersgrupp – ta hjälp av varandra.

Här finns tips på vad som är bra att ha med i inledningen:
 • Hälsa välkomna och ge en genomgång av vad ni ska göra, hur ni ska göra det och vilka tider som gäller. Skriv gärna ner tider och viktiga instruktioner på tavlan (eller liknande) för att underlätta förståelse.
 • Repetera gärna varför ni ses och vad ni har gjort inför mötet – pepp!
 • Berätta att ni i båda grupper har pratat om att man inte behöver svara på frågor om man inte vill. Det gör att det blir lättare att våga ställa frågor till varandra.
 • Inspirera alla att bidra till ett bra samtal:
  • Ni behöver inte hålla er till de förberedda frågorna. Ställ följdfrågor!
  • Ni får gärna vända på frågorna, dvs ställa samma fråga tillbaka.
  • Säg ifrån om ni inte förstår!
  • Hjälp andra att förstå: prata långsamt och tydligt, använd alla språk ni kan inklusive kroppsspråk, visa bilder eller sök på telefonen, m.m.
  • Hjälp varandra så att alla får prata.
  • Om ni inte vill svara på en fråga kan ni t.ex. säga: Jag vill helst inte prata om det.
 • Påminn om att de ska presentera sig i smågrupperna. Om ni har en icebreaker eller inledande aktivitet kan ni lägga in det som ett steg i instruktionen. Namn kan vara svårt att komma ihåg så namnskyltar är alltid en bra idé.
 • Vid behov kan ni prata om regler i rummet, t.ex. om det är ett känsligt ämne eller ni ser att elevgrupperna behöver det.

Avsluta gemensamt

Att knyta ihop en träff med en gemensam avslutning ger både möjlighet att lyfta exempel som har kommit upp i smågruppssamtalen och att skapa goda förutsättningar för framtida samtal. Ett samtal som har en tydlig avslutning lämnar ofta ett starkare intryck än ett som tas över av andra ämnen eller rinner ut i sanden. Att låta några elever berätta vad de har pratat om eller tyckt blir också feedback till varandra, vilket brukar skapa en fin avslutande stämning och vara roligt för alla att höra. Glöm inte att tacka varandra.

Tips

Vi rekommenderar att ha en uppsamling i helgrupp för att tacka och avsluta, men det kan också ge mycket att lägga in en övning eller aktivitet precis innan dess. Det kan till exempel vara att deltagarna i sina smågrupper får göra en runda där alla nämner något som de tyckte var intressant under samtalet. De får då direkt feedback från varandra och steget att lyfta något i helgrupp under avslutningen blir mindre.

Ni kan också låta eleverna på hemmaplan ge en guidad tur av skolan. Ofta finns intresse för den andra elevgruppens skola och skolvardag. Smågrupperna kan då skickas iväg vid lite olika tidpunkter (när samtalen börjar sina). Prata om innan vad som är intressant att visa så att eleverna är förberedda. Var tydliga med att ni vill att de kommer tillbaka till den gemensamma avslutningen.

Dela in grupper

Träffar bygger i stor utsträckning på samtal och aktiviteter i smågrupper. Vi rekommenderar att ni i den mån det är möjligt förbereder gruppindelningar, speciellt till första tillfället. Ni känner era elever, men ha i åtanke att det kan vara bra att blanda elever som brukar ha lättare att samtala och uttrycka sig med elever som tenderar att ta en mer inlyssnande roll. För lärare på sfi kan det vara en större utmaning att förbereda grupper då närvaro kan variera mycket, men tänk till kring modersmål, språknivå i svenska samt elevernas styrkor och förbered i den mån det går.

Tänk på!

Det är viktigt att anpassa tiden för samtalen till ämnet som ska pratas om. Ett smalt ämne behöver inte lika lång tid som ett bredare ämne. Även grupprotationer, det vill säga om deltagarna ska sitta i samma gruppkonstellation hela träffen, behöver anpassas utifrån ämne. Tänk på att känsliga ämnen kan vara jobbiga att prata om med många olika personer och att det då kan vara en fördel att sitta kvar i samma grupper. Om samtalen börjar dö ut i vissa grupper kan ni låta deltagarna i just de grupperna byta plats med varandra.