fbpx
SFI I MÖTE MED ÅK 1-9/GY

Utbyten som vidgar lärandet

Möt nya personer och världar

Vi samordnar lärande möten mellan elever inom grundskola/gymnasieskola och vuxna som stude­rar sfi/sva. Genom dessa möten får barn och unga möta världen i sina klassrum och utveckla kunskaper kopplade till läro- och kursplaner. Samtidigt får vuxna träna svenska i ett motiverande sammanhang. Du genomför de kostnadsfria lektionsuppläggen i samarbete med lärare i en annan skolform som vi matchar dig med.

Genom att möta människor vi annars inte träffar får vi nya perspektiv på världen och oss själva. Arbetssättet stimulerar lusten att lära och möjliggör delaktighet och inflytande. Läs mer om hur det är förankrat i läroplanerna.

Arvid Lindh

“Att träffa någon från en grupp som det finns fördomar kring kan underminera sådana fördomar. Det kan också göra att man får korrigera saker man kanske har lärt sig fel. Det är viktigt att få in verkliga perspektiv, inte bara från skolböcker.”

Arvid Lindh, elev på Ingrid Segerstedts gymnasium i Göteborg