Lektioner

Använd lektionerna i samarbete med lärare i en annan skolform. Som de är eller som inspiration. Lektionsbanken utvecklas löpande.

Kollage av webbläsarfönster med nyhetssidor på olika språk

Media och nyheter

Vilka nyheter uppmärksammas i världen och varför? Vad är trovärdigt och hur påverkas vi?

Närbild på man som pratar med ungdom

En personlig berättelse

Vilken är din personliga berättelse? Intervjuer och skildringar i form av enskilda elevarbeten.

Närbild på gymnasieelevs ansikte, i konversation med man

En muntlig källa

Vad säger en förstahandskälla? Genom enskilda intervjuer får elever fler perspektiv på ett förvalt ämne.

Ladda fler