Lektioner

Använd lektionerna i samarbete med lärare i en annan skolform. Som de är eller som inspiration. Lektionsbanken utvecklas löpande.

En man gestikulerar för två andra personer.

Vi i kommunikation

Är kroppsspråket universellt? Hur uppstår ett gott samtal och hur ställer man egentligen bra frågor?

Ett barn hoppar i vattenbrynet

Barndom och identitet

Hur blir vi de vi är? Vilken betydelse har uppväxt och livsvillkor för vilka vägar vi tar i livet?

Svensk flagga. Lektion om sociala och kulturella normer.

Typiskt svenskt?

Hur ser de sociala och kulturella normerna ut i Sverige och i andra delar av världen? Hur påverkar de oss?

Ladda fler