Lektioner

Använd lektionerna i samarbete med lärare i en annan skolform. Som de är eller som inspiration. Lektionsbanken utvecklas löpande.

Kollage av webbläsarfönster med nyhetssidor på olika språk.

Media och nyheter

Vilka nyheter uppmärksammas i världen och varför? Vad är trovärdigt och hur påverkas vi?

Ett folkhav på en konsert med händer som sträcks upp i formen av ett hjärta.

En sammanlänkad värld

Hur märks globaliseringen i vår vardag? Är mat, mode, film, musik och sport lika eller olika världen runt?

Stablade kontainrar i olika färger. Lektion om globalisering.

I den globala handeln

Vilka varor använder vi och var kommer de ifrån? Samtal om global ekonomi ur lokala perspektiv.

Vuxen och barn tittar på jordglob.

En resa runt världen

Följ med till en intressant plats! Elever förbereder presentationer och guidar varandra jorden runt.

Man som gestikulerar med handen.

Vi snackar språk

Hur är det att lära sig ett nytt språk? Vilka språk använder vi och vilka fördelar ger flerspråkighet?

Svensk flagga. Lektion om sociala och kulturella normer.

Typiskt svenskt?

Hur ser de sociala och kulturella normerna ut i Sverige och i andra delar av världen? Hur påverkar de oss?

Tre personer samtalar, gymnasieeleverna syns bakifrån och en kvinna från sfi framifrån.

Tro och livsåskådning

Vad kan tro betyda, och hur kan det ta sig uttryck i livet? Samtal om tro, livsåskådning och sekularisering.

Ladda fler